SJØVANN

Vibriopakke og vanlige spørsmål angående reduksjonsgrad

Flere ganger i uken får vi inn sjøvannsprøver fra UV-anleggene til blant anna brønnbåter eller fra RAS- og oppdrettsanlegg. Disse kundene pleier å bestille vår «vibriopakke» som inkluderer analyser som kontrollerer reduksjonsgrad (%) på UV-anlegget.

  • Total antall bakterier (Kimtall)
  • Vibrio sp.
  • UV-transmisjon
  • Reduksjonsgrad kimtall/vibrio

Før UV trenger vi 500ml steril plastflaske
Etter UV trenger vi 1000ml steril plastflaske

  • Suspendert stoff
  • Total Fosfor
  • Total Nitrogen
  • BOF-5

For denne pakken trenger du 2x 500ml steril plastflasker. Skal du sende prøvene til oss med posten må 1 stk 500ml være frossen (BOF-analysen).

Scroll to Top