INSPEKSJON, KONTROLL OG PRØVETAKING

Dette er hovedarbeidsområdet til Alex Stewart International, som ASI Norge AS er en del av. Siden vi har kontakter over hele verden kan for eksempel skipslaster følges fra utskipping til ankomsthavn. Per i dag utføres inspeksjonsoppdrag hovedsakelig på Vestlandet, men vi kan bistå med inspeksjon der kunden ønsker det.

ASI Norge AS bistår med følgende på dette området:

 • Kontroll av råvarer til prossessindustrien
 • Vekt og fuktighetskontroll ved lossing
 • Tredjeparts aktør ved kvalitetskontroll av malm

Referanseprosjekter

 • Inspeksjon og kontroll av råvarer til prosessindustrien ved flere bedrifter i Sør-Norge (Boliden Odda AS, Tizir Titanium & Iron)
 • Pre shipping kontroll av utgående varer

Personell fra ASI Norge AS vil være tilstede under loggingen av lasten som skal inspiseres

Sampling

Mange bedrifter ønsker at ASI Norge AS tar uavhengige og faglige forsvarlige prøver, i tillegg til å analysere disse. Vi har omfattende kompetanse innen ulike typer prøvetaking. Vi har lang erfaring med prøvetakingstokt. Siden 1993 har vi målt et bredt spekter av parameter på ulike dyp i Sørfjorden, som underleverandør til NIVA’s miljøprosjekt. ASI Norge AS har egen båt med tilhenger og utstyr for dypvannsprøver. Vi utfører oppdrag på hele Vestlandet.

ASI Norge AS utfører følgende prøvetakingsoppdrag:

 • Prøvetaking av fersk- og sjøvann
 • Prøvetaking av biota (blåskjell og tang)
 • Tokt med utstyr for bl.a. temperatur og salinitet, siktedyp, opphenting av prøver fra forskjellige dyp
 • Innsamling av fisk for miljøovervåkningsoppdrag
 • Grunnundersøkelser
 • Sedimentundersøkelser
 • Rådgiving knyttet til prøvetakingsresultatene

Scroll to Top