FISKEOPPDRETT

FRA ROGN TIL MATFISK

Vannkvalitet er svært viktig også for fiskens helse. ASI Norge AS har lang erfaring med å kontrollere vannkvalitet i alle stadiene – Fra rogn til matfisk.

Mikrobiologiske analyser i sjø- og ferskvann:

 • Total antall bakterier 22°C (sjøvann og ferskvann)
 • Vibrio sp. (Sjøvann)
 • Aeromonas (Ferskvann)
 • Reduksjonsgrad %
 • Alger

Kjemiske analyser i sjø- og ferskvann:

 • Metaller
 • UV-Transmisjon 1 eller 5cm
 • Suspendert Stoff
 • TAN
 • TOC
 • Total Nitrogen
 • Total Fosfor
 • BOF-5
 • KOF
 • Aluminium
 • pH
 • m.m
Vibrio Cholerae i sjøvann fra et RAS-anlegg

Ta kontakt med oss for spørsmål om metoder, analysepakker og for et uforpliktet pristilbud på analysetjenester.

Scroll to Top