KOMPOST OG SLAM

Mikrobiologiske- og kjemiske analyser

Slam, kompost, biomasse og andre produkter basert på avfall må kvalitetssjekkes for å forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk.

I tillegg til næringsinnhold og produktegenskaper som er viktig for brukeren skal det også sjekkes for tungmetaller, hygienisk kvalitet og andre parametere som sikrer at produktet er trygt å bruke

ASI Norge AS utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser basert på kravene fra myndighetene

Mikrobiologiske analyser :

 • E.coli
 • Salmonella
 • Termotolerante koliforme bakterier (TKB)
 • Enterokokker

Kjemiske analyser :

 • Tungmetaller
 • Tørrstoff
 • Glødetap
 • pH
 • Spiretest (ugressfrø)
 • Total Nitrogen (Kjeldahl)
 • Fosfor
 • Ammonium
 • Kalsium
 • Kalium
 • Ledningsevne (Konduktivitet)
 • Magnesium
 • Natrium
 • Nitrat

Er du usikker hva du trenger av analyser og hvilken prøveglass du skal bruke kan du ta kontakt med laboratoriet. Prøveglass- og emballasje får du gratis hos oss.

E.coli i en kompostprøve

Scroll to Top