FISKESLAKTERI

Mikrobiologiske, molekylær- og kjemiske analyser

Prøver fra fiskeslakteri /-pakkeri er noe vi jobber med daglig da 80% av våre kunder er fra fiskeindustrien. Vi har opparbeidet oss en stor kompetanse på dette feltet og kan bistå med hjelp ved f.eks problemer i produksjon eller med vanlige rutinekontroller.

ASI Norge er akkreditert etter ISO Standard 17025:2017 på en rekke analyser til næringsmiddel og produksjonsmiljø.

Vi utfører akkreditert kvalitetskontroll på fisk og fiskeprodukt som f.eks bakterieprøver og holdbarhetstester, men også miljøprøver i produksjonslokalet

Mikrobiologiske analyser på produkt:

 • Total antall bakterier 30°C
 • Total antall bakterier og H2S 20°C
 • Koliforme bakterier
 • e.coli
 • Termostabile koliforme bakterier
 • Enterobacteriaceae
 • Stafylococcus Aureus
 • Salmonella
 • Listeria Monocytogenes og Listeria spp.
 • m.m

Miljøprøver i produksjonslokalet

 • Listeria monocytogenes
 • Bakterietall på overflater
 • Produksjonsvann (sjø- og ferskvann)
 • Avløp-/utslippsvann
 • m.m
Listeria monocytogenes dyrket på skål

Vi har flere ulike metoder på de forskjellige analysene, både dyrkingsmetoder og PCR som gir hurtigere svar.

Ta kontakt med oss for spørsmål om metoder, analysepakker og for et uforpliktet pristilbud på analysetjenester.

Scroll to Top