ANALYSE AV PRODUKSJONSMILJØ

Listeria monocytogenes, ATP målinger, produksjon- og avløpsvann

Dersom det finnes Listeria monocytogenes i produksjonsmiljøet vil det kunne være risiko for at Listeria også kan finnes i produkt. Derfor er det viktig å sjekke produksjonsmiljøet rutinemessig. Dette gjøres ved å svabre kritiske områder som kan komme i kontakt med produkt.

Kluter, svabrer og tamponger (slukprøve) kan du bestille via laboratoriet, som oftest er dette gratis dersom du bestiller analysene hos oss.

ATP måling av produksjonsmiljøet er en enkel og rask metode for å sjekke renhold. De fleste av våre kunder bruker SystemSure ATP måler – SystemSure samt Ultrasnap svaber kan bestilles via ASI Norge. Vi kan også bistå med hjelp av oppsett på nye ATP målere.

Produksjonsvann som brukes i produksjon av næringsmidler er også viktig å teste rutinemessig. Her er det nok med å teste full kjemi/mikrobiologi på hovedtappepunktet og bare mikrobiologiske analyser på andre uttakssteder.

En bør utføre analyser av kimtall (total antall mikroorganismer), koliforme, e. coli og intestinale entrokokker. Dette er gode indikatorbakterier for det generelle bakterienivået i vannet. I tillegg bør fysikalske parameter som pH, ledningsevne, farge og turbiditet kontrolleres.

Noen næringsmiddelprodusenter har også krav om å sende inn avløpsprøver.
pH, Suspendert Stoff, BOF-5, KOF-cr, Fett/olje, total fosfor og nitrogen er noen av analysene vi kan tilby – Er du usikker på hva analyser du trenger kan du ta kontakt med oss.

Scroll to Top