BRØNN- OG BLØGGEBÅTER

PRODUKSJONSVANN, UV-ANLEGG OG LISTERIAKONTROLL

ASI Norge AS har flere års erfaring med å kontrollere vannkvalitet og renhold om bord i brønn- og bløggebåter. Ved bløgging er det svært viktig å kontrollere utstyr og fisk for Listeria monocytogenes. Ved transport av fisk må en ha god internkontroll på vask og desinfisering for å hindre smittespredning.

 • Total antall bakterier 22°C
 • Koliforme bakterier
 • e.coli
 • Intestinale entrokokker
 • Vibrio sp.
 • Aeromonas
 • UV-Transmisjon
 • Reduksjonsgrad


 • Listeria i vann
 • Vibrio sp.
 • Aeromonas
 • Total antall bakterier 22°C


 • Listeria monocytogenes
 • Bakterietall på overflater

Før UV (Kimtall, Vibrio og UV-Transmisjon)
Etter UV (Kimtall, Vibrio og reduksjonsgrad)
Listeria i vannprøve
Drikkevannskontroll
Øvrige analyser

500 ml steril plastflaske
1000ml steril plastflaske
500ml steril plastflaske
500-1000ml steril plastflaske
500ml steril eller ren plast/glassflaske

For omfattende analyseoppsett, samt enkelte kjemiske analyser, kan det være behov for større prøvemengde. Ta kontakt med laboratoriet for rådføring. Prøveflasker og anna prøvetakingsutstyr kan hentes hos laboratoriet (kostnadsfritt).

Scroll to Top