RESISTENSTEST LAKSELUS

For å sikre riktig mengde og bruk av behandlingsmiddel mot lakselus er det viktig å sjekke følsomheten til lakselusa. ASI Norge AS har i mange år utført resistentest på lakselus for oppdrettsnæringen.

Vi utfører både klassisk og forenklet bioassay for behandlingsmidlene Salmosan, alphaMax, Slice og hydrogenperoksid.

Lusene testes etter foreskrevne oppsett og prosedyrer. Klassiske assays for salmosan, alpha-max og slice er
basert på prosedyrene til S. Sevatdal (2011). H2O2-assayet er basert på studie av K.O. Helgesen et al, (2015).
Forenklet bioassay for følsomhetstesting av lakselus følger prosedyren som benyttes i Veterinærinstituttets
overvåkingsprogram, utviklet av K.O. Helgesen (2013).

Det er viktig å planlegge gjennomføring av plukking av lus, transport og mottak på laboratoriet.

Det kan i perioder være stor pågang, og det er begrenset kapasitet. Ta derfor alltid kontakt med oss først for å planlegge tid for gjennomføring, og reservering av kapasitet.

Ta høyde for transporttid fram til lab, da lus bør testes innen
6 timer etter plukking.

Alpha max – 5 liter sjøvann og minimum 150 lus (Alle unntatt voksne hunnlus)

Slice – 5 liter sjøvann og minimum 300 lus (150 Preadult + 150 voksne hannlus)

Hydrogenperoxid – 5 liter sjøvann og minimum 200 lus (Alle unntatt voksne hunnlus)

Salmosan – 5 liter sjøvann og minimum 150 lus (Alle unntatt voksne hunnlus)

Alle forenkla assay – 5 liter sjøvann og minimum 100 lus (alle stadier, inkl voksne hunnlus)

Da noe lus alltid vil bli skadet eller svekket anbefales det at det plukkes noe mer lus enn angitt.

Skroll til toppen