LAGRINGSFORSØK

Hva er siste forbruksdag ?

ASI Norge tilbyr lagringsforsøk (holdbarhetstester) av alle typer næringsmidler som for eksempel fisk, kjøttprodukter eller lignende. Vi bruker akkrediterte metoder i henhold til kundens kriterier.

Eksempel på et lagringsforsøk (Laks, sløyd) er test på dag 0, dag 10, dag 14 og dag 18 for diverse bakterier:

  • Total antall bakterier 20°C / bedervelsesbakterier (H2S)
  • Enterobacteriaceae
  • Termotolerante koliforme
  • Påvisning og/eller mengdebestemmelse av Listeria monocytogenes.
  • Sensorisk evaluering (lukt, utseende m.m)

Dette er «grunnpakken» som vi ville foreslått til en fiskeprodusent, men kunde kan selv legge til eller fjerne analyser og analysedager etter behov.

Etter endt holdbarhetsforsøk vil vi skrive en vurdering med oppsummering av resultater inkl. grafer som dere kan bruke til å sette en trygg holdbarhetsdato på deres produkter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og planlegging av holdbarhetsforsøk!

Skroll til toppen