MILJØPROFIL

Alex Stewart International Norge AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk.

ASI Norge AS har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden juni 2020

Vår klima- og miljørapport finner du her: Miljørapport for miljøfyrtårn (https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/148151)

Noen av tiltakene vi har gjennomført for å redusere vårt miljøavtrykk er:

Det er montert 31,9 kW solcellepanel som lever alt av
strøm som trengs til elbilen samt deler av strømforbruket
til laboratoriet.
  • Solcellepanel på taket med total maks kapasitet på 31,9 kW
  • Pågående utskifting av bilpark til helelektriske biler
  • Varmepumper (luft/luft) inkludert varmtvannsbereder (luft/vann)
  • Tidsstyrt ventilasjon og oppvarming (natt- og helge senkning)
  • Bevegelsesstyrt belysning
  • Byttet til nye vinduer og isolert loft
  • Kildesortering i 7 fraksjoner: Papir/drikkekartong, papp, plast, glass/metall, matavfall, restavfall og spesialavfall
  • Gjenbruk av emballasje og merkantil, samt reparasjon av arbeidstøy
  • Kjøp av klimanøytral elektrisitet med opprinnelsesgaranti.

Vi er også medlem av Grønt Punkt, siden vi er importør av plast- og glassflasker. Grønt Punkt er et retursystem for emballasje, som sørger for finansiering av returordninger for bl.a. glass og plast. Vi betaler for mengden emballasje vi sender ut på markedet og tar ansvar for at emballasjen går inn i et kretsløp.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres?
Send forslag til: post@asinorge.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Sertifikater

(Trykk på bildene for å laste ned sertifikatene i PDF format.)

Skroll til toppen