KONSULENTTJENESTER

ASI Norge AS kan hjelpe deg med en rekke problemstillinger knyttet til miljø og næring. Miljøkjemiske konsulenttjenester er knyttet til erfaringen og kompetansen innen biologi/kjemi/miljø som bedriften har opparbeidet seg, slik at vi kan vurdere og kommentere analyseresultatene. Vi kan ut fra dette bistå med råd, veiledning og forslag til tiltak.

Typer konsulenttjenester som vi kan bistå med:

ASI Norge AS tilbyr konsulenttjenester relatert til:

 • Miljø og miljøovervåking
 • Forurensing
 • Forurenset grunn og sediment
 • Miljøgifter
 • Vannkvalitet

Referanseprosjekter

Utredningsarbeid relatert til:

 • Miljøovervåkning av avfallsdeponi
 • Forurenset grunn og sjøsediment
 • Kompostering av slam og våtorganisk avfall
 • Vurdering av sigevannsutslipp
 • Miljøvurdering av rivingsklar bygningsmasse
 • Miljø- og renhold i produksjonsmiljø
Skroll til toppen