PRØVETAKINGSPLAN

Næringsmiddelprodusent, privat- og offentlig vannverk

I produksjon av enten vann eller næringsmiddel må det utføres rutinemessige kontroller. For å forenkle og gi god oversikt over frekvens og prøvepunkter lages det en prøveplan – dette er et godt hjelpemiddel for kunden som har ansvaret for prøvetaking internt i bedriften.

En prøveplan skal fortelle blant annet hvilke prøvepunkter som skal tas i løpet av produksjonen og når. Prøveplanen inneholder også oversikt over analyser og kvalitetskontroller som skal undersøkes

ASI Norge AS har mange års erfaring med å sette opp prøveplaner til private- og offentlige vannverk samt næringsmiddelprodusenter.
Våre prøveplaner følger retningslinjene til Mattilsynet og kravene fra myndighetene.

Skroll til toppen