ANALYSE AV FRILUFTSBAD, SVØMMEBASSENG OG DUSJANLEGG

Offentlig- og privatkunder

For offentlige svømmehaller/badeanlegg skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor.

Det er viktig å ha kontroll på dosering av desinfeksjonsmiddel og justering av pH for å sikre at sikre god badevannskvalitet.  Feil bruk av kjemikalier kan gi irritasjon i øyne og økt bakterievekst kan forårsake infeksjoner og utslett.

Er badevannet offentlig er vannkvaliteten regulert gjennom «Bassengvannforskriften» og skal analyseres jevnlig.

For svømmebasseng (offentlig og privat) bør det undersøkes for

  • Total antall bakterier 37 °C
  • Pseudomonas aeruginosa
  • pH
  • Turbiditet
  • Fargetall
  • KOF-Mn

Ved dusjanlegg kan det være tilrådelig å vurdere forekomst av Legionella

Grenseverdier for svømmebasseng finner du i Forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu

For friluftsbad/strand sjø- og ferskvann bør det i badesesongen undersøkes for

  • E.coli
  • Intestinale enterokokker

Prøvetakingshyppighet må en vurdere basert på resultat av tidligere prøver og om stranden/badeplassen er lite eller mye besøkt.
Tabell over grenseverdier og prøvetakingshyppighet finner dere på Kontroll av badevannskvalitet

Skroll til toppen